reklama

Programme 8: catch someone’s fancy... take a fancy to

Přehrát lekci
100
00:00
00:00
WOMAN: What is it about Jane that caught your fancy so much?
MAN: I don’t know, I just took a fancy to her the first time I saw her.

catch someone’s fancy - zalíbit se někomu, upoutat něčí pozornost
take a fancy to - naopak: někdo se zalíbil vám (obvykle tak trochu z nepochopitelného důvodu), pošetile jste se do někoho zakoukali, někdo vás přitahuje
the first time I saw her - přitahovala mě od prvního okamžiku, co jsem ji spatřil

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.