reklama

Programme 32: surprised by... shocked by

Přehrát lekci
100
00:00
00:00
MAN: I was really surprised by John so obviously flirting with Emma at the party last night.

WOMAN: Surprised? I was shocked by his behaviour!

surprised by - být něčím překvapený, zaskočený – překvapilo mě
shocked by - být něčím zděšen, šokován – šokovalo mě, pohoršilo
so obviously - tak nápadně, očividně
was flirting - flirtoval
behaviour - chování


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.