reklama

Programme 28: politics... policy

Přehrát lekci
100
00:00
00:00
WOMAN: What do you think about our current foreign policy?

MAN: To be honest, I'm not really into politics, so I haven't
got a view on that.

current foreign policy - současná zahraniční politika
politics - obecně: politika (užívá se vždy v plurálu)
policy - soubor pravidel – jedna konkrétní politická linie
he hasn't got a view on that - nemá na to názor
to be honest - abych byl upřimný
I'm not really into politics - já se o politiku nezajímám/ já na politiku nejsem


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.