Programme 27: run out of... part of

Přehrát lekci
100
00:00
00:00
MAN: We've run out of food. Shouldn't we go to the shop and buy something to eat?

WOMAN: Run out of food? That's only part of the trouble.
We've also run out of cash.

run out of sth - dojít (došlo nám jídlo)
part of sth - část (pokud po výrazu part of následuje samotné
podstané jméno - bez adjektiva - pak před slovem part není člen)

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.