Programme 16: take it lying down ... stand up for

Přehrát lekci
100
00:00
00:00
MAN: I don’t know what to do. I really feel I’m not appreciated at work. My boss seems to take me for granted.
WOMAN: Well, don’t take it lying down – stand up for yourself! Make sure your colleagues are aware of your concerns.

take it lying down - nechat si to líbit
stand up for - nenechat si to líbit, ozvat se
to take for granted - nevážit si, brát jako samozřejmost
concerns - obavy


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.